Condiții generale de furnizare a serviciilor
pe cale electronică§ 1

Dispoziții generale

 

 1. În conformitate cu art. 8 alin. 1 pct. 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Monitorul Oficial din 2002, nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare), Norgips Sp. z o. o. stabilește prin prezenta Regulamentul privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.
 2. Prezentul regulament (denumit în continuare "Regulament") stabilește:
  1. tipurile şi amploarea serviciilor furnizate prin mijloace electronice;
  2. condițiile de furnizare a serviciilor prin mijloace electronice;
  3. condiţiile de încheiere și de reziliere a contractelor de furnizare servicii prin mijloace electronice;
  4. procedura de depunere a reclamațiilor privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.

§ 2
Definiții

În sensul acestui regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

  1. Furnizorul Norgips Sp. z o.o., cu sediul în Varşovia cod poştal 02-634, str. Racławicka 93, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor de pe lângă Tribunalul Districtual pentru capitala din Varșovia, al XIII Departament Economic al Registrului Curţii Naţionale cu numărul din Registru (KRS) 0000529680, CIF 522-27-02366.
  2. Client - orice persoană care utilizează serviciile sau în orice alt mod legal utilizează site-urile puse la dispoziție de către Furnizorul de servicii, în special site-ul
  3. site - un sistem de site-uri web puse la dispoziție pe serverul de internet la următoarele adrese:
   http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips
  4. .

 

  pl/logistyka/, care reprezintă o colecție de documente statice și dinamice, conținând fișiere grafice, scripturi și alte elemente ale colecției conectate prin relații reciproce
 1. servicii - servicii furnizate pe cale electronică
 2. prestarea de servicii prin mijloace electronice - servicii prestate fără prezența simultană a părților (la distanță), prin transmiterea de date la cererea individuală a clientului, trimise și primite prin intermediul unor dispozitive de prelucrare electronică, inclusiv compresie digitală și stocare de date, care sunt transmise, primite sau difuzate în întregime prin intermediul unei rețele de telecomunicații în sensul legii din 16 iulie 2004. Legea telecomunicațiilor
 3. sistem de telecomunicații - un grup de dispozitive informatice și software care cooperează, asigurând procesarea și stocarea, precum și trimiterea și primirea de date prin intermediul rețelelor de telecomunicații cu ajutorul unui dispozitiv final adecvat pentru un anumit tip de rețea, în sensul legii din 16 iulie 2004. Legea telecomunicațiilor
 4. mijloace de comunicare electronică - soluții tehnice, inclusiv dispozitive de telecomunicații și instrumente software care cooperează cu acestea, care permit comunicarea individuală la distanță prin intermediul transmiterii de date între sisteme de telecomunicații, în special poșta electronică
 5. adresa electronică - o desemnare a sistemului TIC care permite comunicarea prin intermediul comunicațiilor electronice, în special prin poșta electronică
 6. informații comerciale - orice informații destinate direct sau indirect promovării bunurilor, serviciilor sau imaginii furnizorului de servicii, cu excepția informațiilor care permit comunicarea prin intermediul comunicațiilor electronice cu o anumită persoană și a informațiilor despre bunuri și servicii care nu sunt destinate să obțină efectul comercial dorit de către Furnizorul de servicii.

§ 3
Tipuri și domeniul de aplicare a serviciilor furnizate prin mijloace electronice
 1. Fiecare Client este obligat să respecte prevederile Regulamentului din momentul în care întreprinde orice demers pentru a utiliza un anumit serviciu. Normele detaliate pentru furnizarea serviciilor respective pot fi specificate în regulamente separate disponibile pe paginile relevante ale site-ului web.
 2. Furnizorul de servicii furnizează următoarele servicii electronice pe site-ul web:
  1. servicii de informare
  2. servicii de comunicare
  3. servicii privind organizarea vânzărilor de produse din oferta comercială a Furnizorului de servicii sau organizarea transportului de bunuri.
 3. Serviciile de informare constau în punerea la dispoziție, la cererea individuală a Clientului, a informațiilor plasate pe site-ul web prin afișarea unei pagini cu un URL specific, care conține datele individuale de informare solicitate de Client, sau în primirea de informații comerciale privind oferta de produse și servicii furnizate de Furnizorul de servicii. Serviciile de informare includ, în special:
  1. servicii, unde Clientul poate obține informații generale despre Furnizorul de servicii și profilul său de afaceri, produsele și serviciile oferite de Furnizorul de servicii, precum și informații despre cursuri de formare, comunicate de presă, locuri de muncă vacante, persoane de contact;
  2. servicii prin care Clientul poate obține documentația tehnică, fișe tehnice de produs și de sistem, videoclipuri de instruire și alte fișiere de descărcat de la Furnizorul de servicii
  3. servicii prin care Clientul poate accesa informații privind stadiul reclamației plasate de acesta;
  4. servicii care permit Clientului să utilizeze calculatoare, șabloane și alte simulatoare.
 4. Serviciile de comunicare constau în a permite Clientului serviciului, la cerere individuală, să comunice cu departamentul relevant sau cu persoanele de contact ale Furnizorului de servicii. Serviciile de comunicare includ, în special, serviciile prin care Furnizorul de servicii și Clientul își transmit reciproc toate informațiile referitoare la relația lor de afaceri.
 5. Serviciile în domeniul organizării vânzărilor de produse din oferta comercială a Furnizorului de servicii sau al organizării transportului de mărfuri constau în a permite Clientului să plaseze comenzi de produse și
  servicii oferite de Furnizorul de servicii, precum și în medierea în posibilitatea încheierii de către Client cu Furnizorul de servicii a unor tranzacții de transport de mărfuri către clienții Furnizorului de servicii. 6. Utilizarea serviciilor individuale enumerate la punctele 3-5 este asigurată prin intermediul unor file specializate situate pe pagini web individuale din cadrul serviciului. Utilizarea anumitor servicii, în special a serviciilor privind organizarea vânzărilor de produse din oferta comercială a Furnizorului de servicii sau organizarea transportului de bunuri, este posibilă după ce Clientul s-a înregistrat și s-a logat.

§ 4
Condiții pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice
 1. Cerințele tehnice pentru utilizarea site-ului web sunt următoarele:
  1. o conexiune la internet,
  2. un browser web capabil să afișeze pe ecranul unui calculator documente hipertext (HTML) legate de Internet prin intermediul unui serviciu web.
 2. Pentru a utiliza corect serviciile, clientul trebuie să dispună de un echipament informatic și de software care să îndeplinească următoarele cerințe minime:
  1. Browser internet Explorer versiunea cel puțin 6.0. sau Firefox versiunea cel puțin 2.0.
  2. monitor cu o rezoluție de cel puțin 1024x768
  3. cookies și Java Script activate
 3. În cazul în care Clientul utilizează hardware sau software care nu îndeplinește cerințele tehnice specificate la punctele 1-2 de mai sus, Furnizorul de servicii nu garantează buna funcționare a serviciului și își rezervă dreptul de a avea un impact negativ asupra calității serviciilor furnizate.
 4. Clientului îi este interzis să furnizeze conținut ilegal sau să întreprindă acțiuni care ar putea cauza perturbarea sau deteriorarea serviciului. În cazul în care Furnizorul de servicii primește o notificare sau informații credibile cu privire la natura ilegală a datelor stocate furnizate de client, Furnizorul de servicii poate împiedica accesul la aceste date. Furnizorul de servicii nu este răspunzător față de Client pentru daunele care rezultă din împiedicarea accesului la date cu conținut ilegal.
 5. Clientul poate utiliza serviciile în mod anonim sau sub un pseudonim, cu excepția cazului în care natura serviciului necesită date personale specifice. Cu toate acestea, în cazul utilizării neautorizate a serviciilor (adică prin încălcarea Regulamentului, a legilor aplicabile sau a prevederilor contractelor în vigoare între Furnizorul de servicii și Client), Furnizorul de servicii are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale Clientului în măsura în care este necesar pentru a determina răspunderea Clientului. Furnizorul de servicii va notifica Clientul cu privire la activitățile neautorizate, cu solicitarea de a le înceta imediat, precum și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat mai sus.
 6. În cazul transmiterii de date de către Furnizorul de servicii, acesta nu este responsabil pentru datele transmise, cu condiția ca transmiterea să nu fie inițiată, destinatarul să nu fie selectat, iar datele transmise să nu fie șterse sau modificate. Această excludere a răspunderii se aplică, de asemenea, stocării automate și intermediare pe termen scurt a datelor transmise, în cazul în care această acțiune este efectuată exclusiv în scopul efectuării transmiterii, iar datele nu sunt stocate mai mult decât este necesar în condiții normale pentru efectuarea transmiterii.
 7. În cazul stocării indirecte a datelor pentru a accelera reaccesul la cererea Clientului, Furnizorul de servicii nu este răspunzător în cazul în care:
  1. nu șterge și nu modifică datele;
  2. utilizează tehnologia informatică recunoscută și aplicată în mod normal în acest tip de activitate, care determină parametrii tehnici de accesare și actualizare a datelor;
  3. nu interferează cu tehnologia informatică acceptată și uzuală în ceea ce privește colectarea de informații privind utilizarea datelor colectate.

§ 5
Politica privind modulele cookies
 1. Prin utilizarea site-ului web, sunteți de acord cu instalarea modulelor cookies pe dispozitivul final al Clientului și cu utilizarea modulelor cookies de către Furnizorul de servicii în conformitate cu următoarele prevederi. Consimțământul este exprimat prin intermediul setărilor browserului web. În cazul în care Clientul nu este de acord cu utilizarea cookie-urilor de către Furnizorul de servicii, acesta ar trebui să modifice setările browserului său într-un mod corespunzător sau să renunțe la utilizarea serviciului.
 2. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt salvate și stocate pe computerul, tableta sau smartphone-ul utilizatorului
  atunci când vizitează diverse site-uri de pe Internet. Cookie-urile conțin, de obicei, numele site-ului web de pe care provin, momentul existenței lor și un număr unic generat aleatoriu, utilizat pentru a identifica browserul de pe care vă conectați la site-ul web
  .
 3. În legătură cu punerea la dispoziție a conținutului site-ului web de către Furnizorul de servicii, sunt utilizate cookie-uri, adică informații înregistrate de servere pe dispozitivul final al Clientului, care pot fi citite de servere la fiecare conexiune de la acel dispozitiv final, pot utiliza și alte tehnologii cu funcții similare sau identice cu cookie-urile. Aceste dispoziții privind modulele cookies se aplică și altor tehnologii similare utilizate pe site-ul web.
 4. Modulele cookies sunt folosite pentru:
  1. adaptarea conținutului site-ului web la preferințele Clientului și optimizarea utilizării site-urilor web; în special, aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului utilizatorului site-ului web și afișarea corectă a site-ului web, adaptată la nevoile individuale ale utilizatorului
  2. crearea de statistici, care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii site-ului web utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora
  3. menținerea sesiunii Clientului (după conectare), datorită căreia Clientul nu trebuie să introducă din nou login-ul și parola pe fiecare subpagină a site-ului web
  4. furnizarea de conținut publicitar adaptate intereselor Clientului
 5. Site-ul web poate utiliza următoarele tipuri de module cookies:
  1. modulele cookies "necesare" - care fac posibilă utilizarea serviciilor disponibile pe site-ul web, de exemplu, cookie-uri de autentificare utilizate pentru serviciile care necesită autentificare pe site-ul web
  2. module cookies utilizate pentru a asigura siguranța - de exemplu, utilizate pentru a detecta abuzul de autentificare în cadrul site-ului web
  3. module cookies care permit colectarea de informații despre utilizarea site-ului web
  4. module cookies funcționale care permit reținerea setărilor selectate de către client și personalizarea interfeței clientului, de exemplu, în ceea ce privește limba aleasă sau regiunea de origine a clientului, dimensiunea fontului, aspectul paginii web etc.
 6. În multe cazuri, software-ul de navigare pe internet (browser web) permite în mod implicit stocarea de cookie-uri pe echipamentul terminal al Clientului. Clientul poate face modificări în orice moment în setările modulelor cookies. Aceste setări pot fi modificate în așa fel încât să blocheze manipularea automată a cookie-urilor în setările browser-ului sau să informeze despre acestea de fiecare dată când sunt stocate pe dispozitivul Clientului. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de manipulare a modulelor cookies sunt disponibile în setările software-ului (browserului web), a producătorilor respectivului software. În cazul în care nu se modifică setările pentru modulele cookies, înseamnă că acestea vor fi stocate în echipamentul terminal al Clientului și, prin urmare, Furnizorul de servicii va putea stoca informații în echipamentul terminal al Clientului și va putea accesa aceste informații.
 7. Dezactivarea modulelor cookie poate îngreuna utilizarea anumitor servicii de pe site, în special a celor care necesită o autentificare. Dezactivarea opțiunii de acceptare a modulelor cookie nu vă împiedică să citiți sau să vizualizați conținutul site-ului, cu excepția celor al căror acces necesită autentificare.
 8. Modulele cookies pot fi plasate pe dispozitivul final al Furnizorului de servicii și apoi utilizate de agenții de publicitate, companiile de cercetare și furnizorii de aplicații multimedia care cooperează cu serviciul.

§ 6
Condițiile de încheiere și de reziliere a contractelor de furnizare de servicii prin mijloace electronice
 1. Încheierea unui contract de furnizare de servicii prin mijloace electronice are loc în momentul în care clientul începe să utilizeze un anumit serviciu. Utilizarea unui anumit serviciu de către client are loc
  pe baza normelor specificate în prezentul regulament, iar în cazuri specifice, de asemenea, pe baza normelor detaliate pentru furnizarea de servicii menționate la § 3 alin. 1 fraza 1. 2 a Regulamentului.
 2. Acest Regulament este pus la dispoziția Clientului în mod gratuit prin intermediul site-ului web, ceea ce asigură faptul că Furnizorii de servicii au posibilitatea de a examina conținutul acestuia înainte de a încheia un contract de prestare servicii. Regulamentul este pus la dispoziție într-o formă care să permită descărcarea, memorarea, salvarea și imprimarea lor.
 3. Normele suplimentare pentru încheierea și rezilierea contractelor referitoare la servicii individuale pot fi stabilite în regulamente de procedură separate pentru anumite servicii menționate la § 3 alin. 1 fraza 2 a Regulamentului.
 4. Clientul poate înceta utilizarea serviciului în orice moment. În cazul în care Clientul părăsește site-ul, contractul de furnizare servicii prin mijloace electronice încetează automat, fără a fi necesară o declarație suplimentară a părților. Consecinţele juridice ale încetării utilizării serviciului sunt stabilite prin regulamente separate ale serviciilor în cauză, iar în absența acestora, prin dispoziţii legale imperative aplicabile datorită naturii juridice a serviciului furnizat și a circumstanțelor de fapt.

§ 7
Procedura de soluționare a reclamațiilor privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice
 1. Clienții au dreptul de a depune reclamații cu privire la servicii.
 2. Reclamațiile trebuie depuse în scris, prin scrisoare recomandată, la adresa înregistrată a furnizorului de servicii, astfel cum este indicat la § 2 punctul a) din Regulament.
 3. O reclamație depusă în mod corespunzător trebuie să includă cel puțin următoarele detalii:
  1. identificarea Clientului (inclusiv prenumele și numele, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, iar în cazul persoanelor juridice - numele, adresa sediului social și datele de contact ale persoanei autorizate să se ocupe de aspectele legate de reclamație);
  2. descrierea problemei care a stat la baza depunerii reclamației.
 4. Furnizorul de servicii se va strădui să soluționeze reclamațiile în termen de 14 zile de la primirea lor de către Furnizorul de servicii.
 5. Furnizorul de servicii notifică imediat reclamantul cu privire la rezultatul reclamației în scris sau prin e-mail la adresa de e-mail furnizată în cerere.
 6. Reclamațiile care nu conțin datele menționate la alineatul 3 nu vor fi prelucrate.

§ 8
Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate stabilește ce date prelucrăm și în ce condiții.

 1. Administrator
  Administratorul datelor personale este compania Norgips Sp. z o.o. cu sediul în Polonia, Varșovia 02-634, str. Racławicka, nr. 93, înscrisă în Registrul Comerțului la Tribunalul Regional din Varșovia, Divizia Economică XIII a Curții Naționale, sub Numărul KRS 0000529680, având CIF 522-27-02-366.
 2. Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  Datele personale vor fi prelucrate conform Hotărârii Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene CE/2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind prelucrarea datelor personale și transferul liber al acestor date, abrogând directiva 95/46/CE, Hotărâre care va fi denumită în continuare RGPD („Regulamentul general privind protecția datelor”).
  Datele personale pot fi prelucrate în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

  • pregătirea și răspunderea la întrebările sau deservirea cererilor rezultate din recomandările efectuate în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (f) din RGPD
  • prezentarea unei oferte de colaborare, în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (f) din RGPD
  • efectuarea unui contract sau întreprinderea de acțiuni la cererea anumitei persoane la care se referă datele personale, înainte de încheierea unui contract în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (b) din RGPD
  • pentru necesitățile de vânzare directă a produselor sau serviciilor în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (f) din RGPD
  • plasarea comenzilor, prelucrarea acestora și livrarea, în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (f) din RGPD.
  • pentru recrutarea personalului și/sau recrutările ulterioare, în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (f) și/sau (a) din RGPD,
  • pentru prelucrarea reclamațiilor în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (f) din RGPD,

   În cazul unei modificări a scopului prelucrării datelor personale, vă vom cere acceptul și vă vom informa asupra schimbării condițiilor de prelucrare a acestora, în conformitate cu art. (6) punctul (1) litera (a) din RGPD.
 3. Care sunt datele personale pe care le prelucrăm
  Prelucrăm următoarele tipuri de date: numele și prenumele, denumirea firmei, adresa, funcția în cadrul firmei, numărul de telefon, adresa de poștă electronică, numărul de înregistrare fiscală, numărul de înmatriculare al autovehiculului, locul de încărcare/descărcare, numărul contului bancar. Pentru a efectua procesul de recrutare actual și/sau viitor, păstrăm adițional documentele pe care le-am primit de la Dumneavoastră: curriculum vitae, scrisoarea de motivare.
  Avem dreptul de a prelucra și alte informații cu caracter personal care sunt indispensabile pentru atingerea obiectivelor. În acest caz, aceste date cu caracter personal vor fi de fiecare dată indicate ca fiind indispensabile pentru atingerea obiectivelor.

 4. Perioada de păstrare a datelor personale
  Datele personale vor fi păstrate și prelucrate pe perioada necesară pentru atingerea obiectivelor, ca de exemplu pentru perioada necesară:
  • - pentru a răspunde la întrebarea primită și un timp de 5 ani pentru prelucrarea reclamațiilor;
  • pe perioada colaborării și timp de 5 ani după încheierea colaborării. După aceea, datele personale vor fi anonimizate sau șterse.
  • În cazul proiectelor de recrutare, datele vor fi păstrate timp de 6 luni după încheierea proiectului sau pentru o perioadă mai lungă - cu acordul Dumneavoastră, pentru necesitățile altor proiecte de recrutare în viitor.
 5. Drepturile Dumneavoastră
  Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale, de a rectifica/corecta , completa/, șterge sau restricționa prelucrarea și dreptul la portabilitatea datelor.
  În cazul consimțământului pentru prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Acordul poate fi refuzat prin trimiterea unui e-mail pe adresa: [email protected] Această modificare nu afectează legalitatea procesului de prelucrare a datelor care a fost efectuat în baza consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor înainte de retragerea acestuia. În cazul în care prelucrarea datelor personale se efectuează în baza art. (6) punctul (1) litera (f) din GDPR, aveți oricând dreptul - în cazul unor circumstanțe specifice - de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal.
  Toate aceste drepturi sunt în conformitate cu RGPD.
  Drepturile pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri pe adresa: Norgips Sp. z o.o. cu sediul în Polonia, 02-634 Varșovia, str. Racławicka 93
  Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 6. Siguranța și transmiterea datelor personale către alte persoane
  Prioritatea noastră este siguranța datelor personale. În calitate de Administrator, depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale
  Nu furnizăm datele personale altor persoane fără consimțământul și cunoștința dumneavoastră.
  Datele personale prelucrate de către Administrator pot fi furnizate unui număr limitat de utilizatori, care au nevoie de aceste date personale numai pentru efectuarea sarcinilor de serviciu. Datele personale vor fi transmise către partenerii comerciali ai Administratorului ce fac parte din procesul de livrare a comenzilor. Aceste date pot fi transferate în măsura în care este necesar pentru livrarea sau colectarea bunurilor.
  Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate într-o țară terță (și anume, o țară din afara Spațiului Economic European). Transmiterea datelor:
  • este necesară pentru executarea contractului încheiat cu Dumneavoastră,
  • este necesară pentru încheierea sau derularea contractului în interesul Dumneavoastră,
  • este necesară din punctul de vedere al interesului public,
  • este necesar în legătură cu o cerere de despăgubire,
  • este necesar pentru a vă proteja interesele vitale,
  • vor fi preluate din registrul public.

   Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal transferate într-o țară terță.
 7. Informații suplimentare
  Furnizarea datelor dvs. personale este voluntară, dar poate fi necesară în cazul în care este necesar să vă contactăm pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru a vă oferi alte servicii suplimentare indicate mai sus.
  În cazul în care Administratorul permite crearea unui cont pentru dumneavoastră, furnizarea datelor poate fi o condiție necesară pentru încheierea unui acord de înregistrare a contului.
  Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră nu fac obiectul unei prelucrări automate, inclusiv crearea de profile.
  Pentru mai multe informații despre protecția datelor, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: [email protected]
Dosar de documente
Dosar de documente
close

Dosarul de documente este locul în care puteţi stoca fişierele selectate pentru descărcare și calculele privind consumul de materiale.

Faceți clic pe "Pentru dosar" pe orice document sau calcul.

Cu ajutorul acestui dosar de documente puteți pregăti cu ușurință documentația pentru investiția dumneavoastră, inclusiv:

 • documentația tehnică a produselor și soluțiilor
 • calculul consumului de materiale
 • lista rezumativă a produselor
 • foaia de titlu cu un calcul al investiției
Descarcă ZIP Descarcă ZIP
Descarcă PDF Descarcă PDF
Trimite la @ Trimite la @
 Șterge dosarul
Închide
în sus