Dicționar tehnic

Doriți să aflați despre izolarea fonică, rezistența la foc sau ce conține o declarație de performanță? Familiarizaţi-vă cu dicţionarul nostru tehnic.

Clasa de rezistenţă la incendiu a clădirii

Clasa de rezistență la foc

Clasificarea în domeniul rezistenţei la foc (clasificarea la foc)

Declarație de performanță

Izolare fonică

K - transmiterea laterală a sunetului

R’A,1 – indicele de evaluare a izolării fonice aproximative

RA,1,R – indice proiectat pentru evaluarea izolării fonice

RA,1 – indicele de evaluare a izolării fonice

RA,2 – indicele de evaluare a izolării fonice

RW – indicele ponderat de izolare fonică

Rezistenţă la foc

Clasa de rezistenţă la incendiu a clădirii

Sunt stabilite trei clase de rezistență la incendiu a unei clădiri, marcate P1, P2, P3.

Elementele clădirii cărora le-a fost atribuită o anumită clasă de rezistență la incendiu trebuie să corespundă condiţiilor stabilite de normativele în vigoare.

Clasa de rezistență la foc

Clasa de rezistenţă la foc descrie cerinţele pentru peretele despărţitor/elementul clădirii dat cu privire la rezistența la foc

Clasele de rezistență la foc combină între ele cerințele E și I sau R, E și I, de ex. EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

O explicaţie detaliată a criteriilor R, E, I este cuprinsă în definiţia de "Rezistenţă la foc"

Clasificarea în domeniul rezistenţei la foc (clasificarea la foc)

Acestea sunt documente emise pe baza cercetărilor/testelor efectuate de către unităţile de testare autorizate care încadrează în clasa de rezistenţă la foc elementele de construcţie testate de ex. în cazul sistemelor de construcţii uscate - pereţi despărțitori, pereţi de mascare, plafoane suspendate, construcţii de mansarde: EI 30, EI 60 ș.a.

Clasificarea la foc conţine de asemenea descrieri detaliate ale soluțiilor, informaţii cu privire la materialele utilizate, desene, detalii de construcție etc.

Declarație de performanță

Declarație de performanță, abreviat DWU (ang. Declaration of Performance, abreviat DoP) documentul care cuprinde informaţii cu privire la tipul de produs și performanţa sa. Pe 1 iulie 2013 în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 305/2011 (CPR) din 9 martie 2011 DP a fost înlocuită cu Declarația de Conformitate.

DP (eng. DoP) confirmă aprobarea de introducere a produsului pe piața materialelor de construcții. Declarația de Performanță este anexată la produs, în cazul produselor care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizate sau a unei evaluării tehnice europene.

Prin eliberarea unei Declarații de Performanţă și etichetarea produsului cu marca CE producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu parametrii declarați.

Izolare fonică

Izolare fonică - capacitatea compartimentului de construcţii de a proteja împotriva zgomotului. În cazul pereților despărțitori din gips-carton, izolația fonică se referă la protecția împotriva sunetelor transmise prin aer. Izolarea fonică este exprimată în decibeli [dB] în principal cu ajutorul indicatorilor RW, RA,1, RA,2, R’A,1 și R’A,2.

Cerinţele de bază cu privire la izolarea fonică sunt incluse în standardul CE-B 02151-3:1999. În prezent se desfășoară lucrări asupra includerii în Regulament a condiţiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească clădirile și situarea acestora în noua versiune a standardului - CE-B 02151-3:2015.

K - transmiterea laterală a sunetului

K - transmiterea laterală a sunetului, modificarea sunetului transmis prin suprafețele adiacente (tavan, pereți adiacenți). Rectificarea K depinde de geometria compartimentului de construcţii, modul de îmbinare cu alte tipuri de compartimente alăturate. Calcularea transmiterii sunetului este de obicei o sarcină complexă care trebuie încredințată inginerului acustician.

Cerințele cu privire la indicatorii de izolare fonică sunt specificate în normativele în vigoare.

R’A,1 – indicele de evaluare a izolării fonice aproximative

R’A,1 – indicatorul de evaluare a izolării fonice aproximative ia în considerare indicele adaptiv spectral C. Indicele R’A,1 ia în considerare izolarea fonică a compartimentelor de construcții la sunetele din aer de frecvență medie și înaltă care vor fi atinse în condițiile date de utilizare. R’A,1ia în considerare, și transmiterea laterală a sunetului K. Valoarea indicelui este obținută în timpul unui test fonic pe teren sau prin estimare prin metoda de calcul. Este utilizat pentru evaluarea izolării fonice a majorităţii compartimentelor de construcții de interior.

RA,1,R – indice proiectat pentru evaluarea izolării fonice

Indicatorul se determină prin deducerea indicatorului de izolare fonică RA,1 cu corecția inexactității de executare (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Indicatorul este utilizat pentru evaluarea pereților despărțitori în cadrul unui apartament dintr-o clădire de apartamente și estimarea izolației fonice R'.

RA,1 – indicele de evaluare a izolării fonice

RA,1 – indicele de evaluare a izolării fonice ia în considerare indicele spectral adaptiv C (RA,1 = RW + C), exprimat în [dB]. exprimat în [dB]. Valoare obţinută în timpul testelor de laborator. Indicator care corespunde izolării fonice la sunetele din aer de frecvențe medii și frecvențe înalte, care sunt caracteristice, printre altele, zgomotelor normale generate de oameni. Indicatorul serveşte în principal pentru evaluarea izolării fonice a compartimentelor de interior.

RA,2 – indicele de evaluare a izolării fonice

RA,2 – indicele de evaluare a izolării fonice care ia în considerare indicele spectral adaptiv Ctr tr (RA,1 = RW + Ctr), exprimat în [dB]. Valoare obţinută în timpul testelor de laborator. Indice corespunzător izolării fonice la frecvențe joase ale sunetului, care sunt caracteristice, printre altele, zgomotului exterior, de ex. trafic stradal intens. Indicatorul serveşte în principal pentru evaluarea izolării fonice a compartimentelor dinspre exterior.

RW – indicele ponderat de izolare fonică

RW – indicele ponderat de izolare fonică, exprimat în [dB]. Indicator utilizat pentru evaluarea generală a compartimentului de construcţii, utilizat în conformitate cu majoritatea cerinţelor din statele UE. Valoare obţinută în timpul testelor de laborator. Valoarea corespunde frecvenţei sunetului de 500 Hz pe o curbă indicată pe diagrama de izolare fonică a compartimentului de construcţii.

Rezistenţă la foc

Rezistența la foc este capacitatea compartimentului/elementului de construcție de îndeplinire a unor cerințe specifice în condiții de incendiu. Măsurarea rezistenţei la foc se face prin măsurarea timpului în minute, din momentul declanșării incendiului până în momentul în care elementul de construcție a încetat să mai îndeplinească aceste cerințe.

  • R - rezistența / portanța - adică starea în care elementul menționat îndeplinește funcţia sa de sprijin/portanță. Pierderea portanței are loc ca urmare a distrugerii mecanice sau a pierderii limitelor de stabilitate sau a depășirii valorilor limită de deformări. Sistemele de construcții uscate sunt descrise de parametrul R numai în cazul elementelor de separare a focului.
  • E - etanșeitatea - adică starea în care elementul menționat îndeplinește funcţia de separare a gazelor și focului deschis. Pierderea etanșeității are loc în urma apariţiei pe suprafaţa neîncălzită a compartimentului a flăcării sau fisurilor cu o lățime mai mare decât cea limită, prin care pot pătrunde gaze sau flăcări.
  • I -izolație - adică starea în care elementul menționat îndeplineşte funcţiile de izolare termică. Pierderea izolației la foc are loc în momentul apariţiei unei temperaturi prea ridicate pe partea exterioară a elementului de testare.
Dosar de documente
Dosar de documente
close

Dosarul de documente este locul în care puteţi stoca fişierele selectate pentru descărcare și calculele privind consumul de materiale.

Faceți clic pe "Pentru dosar" pe orice document sau calcul.

Cu ajutorul acestui dosar de documente puteți pregăti cu ușurință documentația pentru investiția dumneavoastră, inclusiv:

  • documentația tehnică a produselor și soluțiilor
  • calculul consumului de materiale
  • lista rezumativă a produselor
  • foaia de titlu cu un calcul al investiției
Descarcă ZIP Descarcă ZIP
Descarcă PDF Descarcă PDF
Trimite la @ Trimite la @
 Șterge dosarul
Închide
în sus