Condiții generale
de vânzare, livrare și reclamații
Norgips Sp. z o.o.

CONTRACT DE COLABORARE COMERCIALĂ

Stabilirea de relații comerciale între Norgips spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Varșovia (02-634) la adresa str. Racławicka 93, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor de pe lângă Tribunalul Districtual pentru capitala Varșovia, din Varșovia al XIII Departament Economic al Registrului Curţii Naţionale cu numărul KRS 0000529680, NIP 522-27-02-366, capital social: 20.010.000 zloți (în continuare: "NORGIPS"), cu Achizitorul are loc numai și exclusiv în baza "Contractului de colaborare comercială" semnat de părțile care au calitatea de întreprinzător, cu mențiunea că o persoană fizică care încheie un contract în legătură directă cu activitatea sa comercială, atunci când conținutul contractului indică faptul că acesta nu are un caracter profesional, care rezultă în special din obiectul activității sale comerciale confirmate în baza prevederilor Oficiului Național al Registrului Comerțului și a informațiilor privind activitatea comercială:

 1. se aplică dispozițiile referitoare la consumatori, conținute în articolele 3851-3853, 556-5563 și art. 557-576 (cu excepția articolului 558 par. 1. 2) din Codul civil privind garanția pentru viciile produsului vândut și art. 5761-5764 din Codul civil privind pretențiile vânzătorului pentru viciile produsului vândut; și
 2. nu se aplică prevederile art. 563 și art. 567 §2 din Codul civil privind Achizitorul
COMENZI
 1. Comenzile sunt plasate prin intermediul platformei e.Norgips.pl, în conformitate cu regulile acesteia, sau în scris, inclusiv prin fax sau corespondență prin e-mail, și depuse la departamentul de vânzări NORGIPS din Opole, unde sunt depozitate și fabricate produsele NORGIPS.
 2. Acceptarea comenzii în vederea executării necesită o confirmare din partea NORGIPS trimisă prin intermediul comunicării electronice sau al platformei e.Norgips.pl. În absența confirmării comenzii de către NORGIPS, comanda este considerată a fi realizată prin transmiterea mărfii Achizitorului sau reprezentantului său (de ex. transportatorului).
 3. Mărimea comenziiSe consideră că volumul mediu de livrare este de aproximativ 22 (douăzeci și două) de tone de plăci din gips-carton. Este luată în considerare - după aranjamente prealabile - posibilitatea de furnizare a livrărilor mixte, de exemplu, o cantitate anumită de plăci și accesorii, însă valoarea livrării nu poate fi mai mică de 12 000 (douăsprezece mii) zloți net , iar cantitatea sa trebuie să fie de minim 12 (doisprezece) tone.
 4. Comenzi speciale Bunurile pot fi livrate Achizitorului în conformitate cu termenii și condițiile speciale convenite între NORGIPS și Achizitor. Aceste condiții se pot referi la următoarele mijloace de executare, care pot fi cumulative sau separate.
  • Descărcarea cu echipamentul NORGIPS (este posibilă în urma unor acorduri telefonice).
  • Descărcarea specială (de ex. la înălțime) cu echipamentul NORGIPS.
  • Livrare semi-auto.
  • Descărcare "just in time" (la o oră strict stabilită la locul de descărcare).
  • Descărcare mai mult decât într-o singură locație, indicată de Achizitor.
TRANSPORT

Bunurile sunt expediate de NORGIPS pe cheltuiala proprie. În cazul comenzilor speciale (de ex. descărcarea cu echipamentele NORGIPS) Achizitorul este notificat cu privire la costurile suplimentare. Se admite posibilitatea de ridicare a mărfii cu transportul propriu după convenirea cu NORGIPS: a datei, dimensiunii comenzii, tipului mijlocului de transport și a prețului. În cazul ridicării mărfii cu transportul propriu se aplică principiul ex works, ceea ce înseamnă că riscul de pierdere sau deteriorare trece la Achizitor în momentul eliberării mărfii din depozitul NORGIPS.

 
LIVRAREA

Norgips va livra bunurile la timp la locul indicat de către Achizitorul, situat pe teritoriul Republicii Polone. Eventualele întârzieri cauzate de incidente care nu puteau fi prevăzute, ar trebui să fie notificate imediat Achizitorului. Un astfel de incident este considerată forța majoră (inclusiv interferențe ale producției, inundații, incendii, etc.) și accidente imprevizibile (de ex. accident rutier).

 
DESCĂRCAREA

Achizitorul este obligat să descarce marfa la locul de livrare folosind echipamentul destinat acestui scop (stivuitor) și cu o atenție deosebită. În cazul în care mărfurile sunt descărcate cu ajutorul echipamentului NORGIPS - comandă specială - riscul de deteriorare a mărfurilor în timpul descărcării este suportat de NORGIPS. Achizitorul este obligat să descarce bunurile fără întârzieri nejustificate și, în cazul unei întârzieri nejustificate din vina Achizitorului, să acopere costurile documentate.

DEPOZITARE

Achizitorul se angajează să depoziteze mărfurile foliate achiziționate în cadrul Contractului de colaborare comercială pe paleți și sub acoperiș și să le utilizeze în conformitate cu documentația și recomandările NORGIPS disponibile la: http:www.norgips.pl/. Depozitarea corespunzătoare a paleților cu folie este responsabilitatea exclusivă a Achizitorului.

 
RECLAMAȚIA

Orice reclamaţii referitoare la calitatea produsului ar trebui să fie raportate pe un formular special, care trebuie să fie semnat de reprezentanţii Achizitorului și NORGIPS. În cazul unor obiecţii serioase cu privire la calitatea mărfurilor este necesară o documentaţie suplimentară și mostre fotografice ale mărfurilor în litigiu. Termenele de depunere a reclamațiilor sunt specificate în "Contractul de colaborare comercială". În cazul în care este necesar să se efectueze examinări sau expertize de specialitate, termenul de soluționare a reclamației poate fi prelungit cu un termen suplimentar, dar nu mai mult de 30 de zile.

 
Descarcă La dosar
Notificarea reclamației
 
Descarcă La dosar
Anexă la notificarea reclamaţiei

Reclamațiile vor fi soluționate pe baza standardelor poloneze. NORGIPS își rezervă dreptul de a nu accepta o cerere de reclamație dacă bunurile care fac obiectul cererii de reclamație au fost depozitate în mod necorespunzător sau utilizate contrar destinației lor sau contrar recomandărilor și instrucțiunilor NORGIPS disponibile la www.norgips.pl/.

NORGIPS va fi răspunzătoare pentru un defect fizic al bunurilor în cazul unei instalări sau utilizări incorecte, dacă cumpărătorul a efectuat el însuși aceste acțiuni sau a însărcinat terțe persoane pentru care este responsabil sau dacă aceste acțiuni au fost efectuate de către cumpărătorul final al bunurilor care a urmat instrucțiunile primite de la NORGIPS (art. 5561 par. 3 din Codul civil); cu toate acestea, această răspundere nu include:

 1. Erori de execuție și de proiectare din partea terților.
 2. Utilizarea bunurilor de către Achizitor, de către terți sau de către cumpărătorul final contrar parametrilor și caracteristicilor tehnice ale bunurilor, instrucțiunilor de aplicare primite de la NORGIPS sau artei construcțiilor.
 3. Modificări neautorizate ale bunurilor de către Achizitor sau de către cumpărătorul final al bunurilor.

În conformitate cu condițiile stipulate în dispozițiile articolelor 5761-5764 din Codul civil, NORGIPS este răspunzătoare față de Achizitor pentru despăgubiri în cazul în care Achizitorul suportă costuri ca urmare a exercitării de către cumpărătorul final al bunurilor a drepturilor de garanție pentru defecte fizice ale bunurilor, dacă bunurile vândute nu au avut proprietățile pe care ar fi trebuit să le aibă în conformitate cu destinația lor sau în conformitate cu asigurările publice menționate la articolul 5561 par. 2 din Codul civil, sau dacă au fost livrate incomplete. NORGIPS este răspunzătoare față de Achizitor, astfel cum se menționează în propoziția precedentă, în cazul în care bunurile au devenit defecte din cauza unei acțiuni sau omisiuni a NORGIPS.

Răspunderea de mai sus se aplică, de asemenea, în cazul în care NORGIPS, având cunoștință de un defect al bunurilor vândute, nu a informat Achizitorul cu privire la acest defect sau nu a întocmit instrucțiunile de instalare și utilizare incluse cu bunurile vândute, în cazul în care defectul a apărut din cauza faptului că bunurile au fost instalate și utilizate de către cumpărătorul final al bunurilor în conformitate cu aceste instrucțiuni.

În cazurile în care NORGIPS este răspunzătoare pentru defectele bunurilor vândute, dispozițiile Codului civil privind garanția pentru defectele fizice și juridice se aplică în mod corespunzător, sub rezerva dispozițiilor prezentului alineat, prin care se înțelege că cumpărătorul final al bunurilor este un consumator, astfel cum este definit de dispozițiile articolului 221 din Codul civil.

 
RETURNAREA PALEȚILOR DIN LEMN

Plăcile de gips-carton sunt în general livrate pe paleți din lemn returnabili. Procedura de returnare a acestor paleți trebuie să fie în conformitate cu "Instrucțiunile de returnare a paleților din lemn".

 
Descărcați La dosar
Instrucțiuni de returnare a paleților din lemn

 

Varșovia, 1 ianuarie 2021

Dosar de documente
Dosar de documente
close

Dosarul de documente este locul în care puteţi stoca fişierele selectate pentru descărcare și calculele privind consumul de materiale.

Faceți clic pe "Pentru dosar" pe orice document sau calcul.

Cu ajutorul acestui dosar de documente puteți pregăti cu ușurință documentația pentru investiția dumneavoastră, inclusiv:

 • documentația tehnică a produselor și soluțiilor
 • calculul consumului de materiale
 • lista rezumativă a produselor
 • foaia de titlu cu un calcul al investiției
Descarcă ZIP Descarcă ZIP
Descarcă PDF Descarcă PDF
Trimite la @ Trimite la @
 Șterge dosarul
Închide
în sus